top of page

BUDO ÚTRAVALÓ

 

Ahhoz, hogy messzire jussunk a ju-jitsu tanulmányainkban, alázatra van szükség. Alázat az elsajátítandó tudás, a mesterek, a társak iránt.

Az alázat a gyakorlatban:

 

Bizalom és elfogadás

 

Bízunk abban, hogy tanulási folyamatunk sikeres lesz, haladni fogunk az úton. Elfogadjuk mestereinket, meggyőződésünk, hogy autentikusak, tudásukat illetően nincs kétség bennünk.

 

Tisztelet és megbecsülés

 

Tiszteljük társainkat; a magasabb fokozatúakban, a rangidősökben mindazt a munkát, amit eddig elvégeztek, a kisebbeket, fiatalabbakat, az úton mögöttünk járókat pedig segítjük, támogatjuk. Az etikettet mindig betartjuk, tiszteljük a dojo-ban folyó munkát.

 

Udvariasság és előzékenység

 

Segítünk mindenkinek, nem csak az edzéstársainknak, udvariasak és előzékenyek vagyunk. Tudásunkat csak önmagunk és mások védelmére, segítésére használjuk. Képesek vagyunk az ésszerű engedményekre, próbáljuk legyőzni az önzést és irigységet. 

 

Állhatatosság és elhivatottság

 

E tulajdonságok teszik lehetővé, hogy a gyakorlási korszak gyötrelmeit elviseljük, illetve túllépjünk a haladó korszak önteltségén. A jitsuka terhelhető, bírja a sok edzést, gyakorlást, a hite nem rendül meg eközben. 

Tudatosság + rendszeresség + alázat = elhivatottság.

 

Becsületesség és önuralom

 

Az elhivatottságunknak köszönhetően messzire jutunk majd azon az úton, amelyen járunk. Mindez azonban nem siker, ha nincs bennünk becsületesség és önuralom. Ígéretünket soha ne szegjük meg! Tudjunk különbséget tenni jó és rossz között és a jót segítsük. Tudásunk birtokában legyünk képesek önmagunk féken tartására. Egy jól képzett harcos sokkal tovább ki tudja tolni azt a határt, amikor a harc elkezdődik. Az önuralom és a mértékletesség az élet minden területén megnyilvánul. Ha lehetőségünk lenne a javak nagyobb mértékű birtoklására, ill. fogyasztására, akkor is mértékletességet tanúsítunk.

 

Szerénység és példamutatás

 

A jitsuka soha nem kérkedik tudásával, sőt igyekszik azt titokban tartani. A civil életben sok jitsukáról nem is tudják, hogy esetleg magas fokozatot ért el és évtizedek óta gyakorol. Az élet más területén is szerény, segítő. Ugyanakkor a személyes jó példájával jár elöl. A magasabb fokozatúakra fokozottan érvényes mindaz, amit az előzőekben leírtunk, példát mutatnak rendszerességből (nem hiányoznak az edzésről), becsületességből és szerénységből stb.

 

Az alázat nem alázatosság! 

 

A jitsukának van tartása, önbecsülése és tiszteletet érdemel mindaz a komoly munka, tanulás, amelyet eddigi tanulmányai során elsajátított, elvégzett. Ugyanakkor csak az méltó a tiszteletre, a megbecsülésre, aki ennek megfelelően viselkedik, aki már rendelkezik az alázat tulajdonságával.

bottom of page